Skip to main content

Op onze website worden alléén foto’s gebruikt waarover de TTV Maashorst op grond van afspraken met de fotograaf of de rechtenhouders voor dit doel over mag beschikken. Mochten er zich op onze site foto’s bevinden in strijd met het auteursrecht, dan is dat een vergissing. Neem dan s.v.p. contact op met ons, dan verwijderen wij de foto onmiddellijk.