Skip to main content

Onze clubhistorie

Hoe het begon:

1972
Op 22 december 1972 wordt onderstaande oproep in het Udens Weekblad geplaatst:
“Na een jarenlange stilte rond de tafeltennissport in Uden, bestaan er sinds enige tijd weer plannen om te komen tot de oprichting van een tafeltennisvereniging. Men is van plan, bij voldoende aanmeldingen, begin januari een algemene oprichtingsvergadering te houden. Met de training wil men starten op dinsdag 6 februari 1973 in het dan gereedgekomen verenigingsgebouw in de Bitswijk aan de Cellostraat.”

1973
Op 16 januari 1973 is TTV Smash’73 een feit als men de oprichtingvergadering in Hotel Centraal, aan de Udense markt, afrond. Een paar weken later wordt het clubtenue gepresenteerd tijdens een avond in Café het Zwaantje aan het Onze Lieve Vrouweplein. De club heeft haar eerste onderkomen in het Trefcentrum in de Bitswijk, maar al heel vlug blijkt dat dit wijkgebouw veel te klein is voor het beoefenen van de tafeltennissport. De wachttijden om op een van de twee beschikbare tafels te kunnen spelen waren zo lang dat veel nieuwe leden hun lidmaatschap diezelfde avond nog opzegden. Nog in het oprichtingsjaar verhuisde de club dan ook naar de sporthal van het Kruisheren College. Hier heeft de club 15 jaar lang onderdak gehad en is ze tot volledige wasdom gekomen.

TTV Smash’73 is nooit een prestatieclub geweest, meer een club voor de breedtesport en dat is waarschijnlijk de reden dat de club, welke vele hoogte en dieptepunten heeft gekend, nu tot op de dag van vandaag nog bestaat.
De club heeft een mooi sportief verleden om op terug te kijken. In het oprichtingsjaar werd meteen het eerste kampioenschap binnen gehaald (4e klasse H) en de club draaide er in datzelfde jaar de hand niet voor om, om het eerste Paastoernooi te organiseren, de voorloper van wat we nu kennen als de Open Udense.

1979
De eerste editie van het Paastoernooi, in 1979, was met 245 deelnemers het grootste evenement wat ooit in Uden is gehouden.

1982
TTV Smash’73 behaalde haar voorlopige sportieve hoogtepunt. In dat jaar slaagden Joost van Mierlo, Roel van Dijk, Arno van Vonderen en Hank Waardenburg erin om het kampioenschap in de toenmalige hoogste jeugdafdelingsklasse binnen te halen. Slechts een niveau onder landelijk. In datzelfde jaar werd het eerste officiële gesponsorde clubtenue in gebruik genomen. Rijwielhandel Hans Dokman tekende voor de funding.

1984
Voorzitter en oprichter Arie van Ballegooijen wordt opgevolgd door Carel Leijtens, die zich al vlug een ambitieus voorzitter toont door serieus werk te maken van een eigen accommodatie.

1988
“Smashing”, het eerste officiële tafeltenniscentrum van Uden opent haar deuren aan de Hockeyweg 2. Ondanks het hosanna van het eerste jaar verslikte de club zich al vlug in het eigen honk. De basis met vrijwilligers bleek te smal.

1990
Leon Reussen, die in 1990 het voorzitterschap van Carel Leijtens overnam, moest er, door omstandigheden, datzelfde jaar nog afstand van doen en de club zat daarmee zonder voorzitter. Het jaar erop zakte de club steeds verder weg en begon het eigen home als een molensteen om de nek te hangen.

1992
Er werd nog een poging ondernomen de club op de rit te krijgen en met Frank Gerhardus aan het roer weet de club het faillissement ternauwernood af te wenden.

1994
Via Leo van Driel belandt de voorzittershamer in 1994 bij Henri van Santen, waarmee de club, na twee interim-voorzitters, eindelijk weer een voorzitter uit de eigen gelederen heeft.

De tweede helft van de jaren 90 kenmerkt zich dan ook als een gouden tijd voor de club. Het sociale karakter van de club levert een toeloop van jeugdleden. Jeugdleden die later een belangrijke rol zouden spelen in het behoud van de club. In die jaren worden er uitwisselingen en jeugdkampen gehouden met Tablo uit Heerjansdam en zelfs internationale ontmoetingen met TTC Gangelt uit Duitsland en TTK Merksplas uit België.

1998
De club viert haar 25-jarig bestaan met een jaar vol  evenementen, met als hoogtepunt de Open Udense die voor het eerst in 18 jaar georganiseerd wordt.

1999
Henri van Santen wordt opgevolgd door Johan van der Leest als voorzitter.

2002
De voorzittershamer wordt weer overdragen aan Peter van Veghel.
Dit nadat de pogingen om tot een samenwerking te komen met Budovereniging Chön Ji Kwan gestrand waren.

2004
Het bleek een voorbode voor mindere tijden. In 2004 was de bestuurlijke bezitting van de club weer erg dun en het duurde niet lang voor de club weer diep in de rode cijfers zat. Peter van Veghel trad af als voorzitter en een club van oud-bestuurders moet eraan te pas komen om het bankroet van de club af te wenden. In de twee jaar die volgen worden de gesprekken met Chön Ji Kwan hervat.

2007
Voorzitter Marijn Janssen zijn handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst waarbij het clubgebouw verkocht wordt waardoor de financiele situatie van de club zich stabiliseert. Gevolg van deze keuze was dat de club haar onderdak verderop in de straat kreeg, in Tennis- en evenementenhal De Schaapskooi.

2010
TTV Smash’73 haalde met Visipos/YOB een nieuwe hoofdsponsor binnen, wat voor de nodige nieuwe elan zorgde binnen de club. De Tennishal bleek al een prima locatie om de Open Udense Kampioenschappen opnieuw te organiseren. Verder werden oud-Internationals een terugkerende bezienswaardigheid tijdens de Open Udense. Onder impulsen van de nieuwe sponsor gingen er deuren open welke tot voor kort voor onmogelijk werden gehouden. Zo kon de club zich veroorloven om oud-international Han Gootzen de trainingen te laten verzorgen. Ook werd de vereniging voorzien van een nieuw clubtenue. Na het voorzitterschap van René Gabriëls verhuisde de club onder Remy Jacobs van de Tennishal naar het Muzerijk (vlakbij de plaats waar het ooit allemaal begon, het Trefcentrum). Echter bleek dit geen gelukkige keuze en niet veel later vond de club onderdak in Uden-Zuid, in de gymzaal van Speelleercentrum de Wijde Wereld.

Daar heeft de club zich de laatste jaren ontwikkeld tot een ambitieuze, sportieve en vooral ook sociale club. Ondanks de kleine basis toont de club keer op keer ondernemingszin. Of het nu gaat om een bedrijvencompetitie, een Open Udense of een clinic voor basisschoolleerlingen. De club draait er haar hand niet voor om en dat kenmerkt misschien wel de veerkracht welke nodig is om als vereniging overeind te blijven in een tijd van steeds groter wordend individualisme.

2019
Deze ambitie werd in 2019 nog eens onderschreven met de naams- en koerswissel van de vereniging. Kersverse voorzitter Maarten Willemse, die koud het stokje van Niek Sanders had overgenomen, presenteerde op een memorabele avond in mei vol trots de nieuwe naam van de club: TTV Maashorst. Het volwassen product van een club met een groot hart waar plaats is voor iedereen, zowel in top- alsook in breedtesport.
Na de naamswijziging start TTV Maashorst met een nieuw team onder leiding van oud International Han Gootzen, in samenwerking met Ronald van Grunsven, in de landelijke 2e divisie. Hier werden zij meteen kampioen en promoveerde dit team naar de 1 e divisie.

2020
De wereld geconfronteerd met het Coronavirus. Plots werden competities stilgelegd en mocht er niet meer binnen gesport worden. Door de flexibiliteit van onze leden is de vereniging deze periode saamhorig doorgekomen.

2021
Na hervatting van de competitie in het najaar van 2021 zal voor het eerst in de historie een team van onze vereniging uitkomen in de Nederlandse eredivisie. In het voorjaar van 2022 als ook het voorjaar van 2023 vertrok een delegatie van leden, sponsoren en andere belangstellende naar Hilversum om de finale
voorjaarscompetitie Eredivisie bij te wonen. Helaas werden deze wedstrijden verloren.

2023
Start met de aftrap van het 50 jarige jubileum. Diverse activiteiten rondom het 50 jarige bestaan werden gehouden. Een hoogtepunt was de receptie/ feestavond met als afsluiting een eigen clublied. De mooiste afsluiting van het jubileumjaar is het bereiken en winnen van de najaarsfinale Eredivisie waarbij onze team kampioen najaar 2023 is geworden. Mede door alle positieve ontwikkelingen is het ledenaantal gestegen naar 75.